Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059115, 06VAT059115 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-07 Stoppdatum 2009-11-07
Mängd (ton): 22,81 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: