Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA FLAT, 661715 128303 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-09-10 Stoppdatum 1988-09-10
Mängd (ton): 113,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: