Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA FLAT, 661715 128303 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-12 Stoppdatum 2000-10-12
Mängd (ton): 75,21 Kostnad totalt: 35222
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: