Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA FLAT, 661715 128303 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-24 Stoppdatum 2002-10-24
Mängd (ton): 29,97 Kostnad totalt: 16184
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: