Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA FLAT, 661715 128303 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-25 Stoppdatum 2004-10-25
Mängd (ton): 29,98 Kostnad totalt: 17658
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: