Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA FLAT, 661715 128303 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-19 Stoppdatum 2006-10-19
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 19380
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: