Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058053, 06VAT058053 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-11 Stoppdatum 2009-11-11
Mängd (ton): 20,23 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: