Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄTERSJÖN, 661820 127248 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-10 Stoppdatum 2001-10-10
Mängd (ton): 50,09 Kostnad totalt: 25264
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: