Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄTERSJÖN, 661820 127248 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-24 Stoppdatum 2002-10-24
Mängd (ton): 29,99 Kostnad totalt: 16195
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: