Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄTERSJÖN, 661820 127248 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-27 Stoppdatum 2004-10-27
Mängd (ton): 29,93 Kostnad totalt: 17629
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: