Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄTERSJÖN, 661820 127248 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-18 Stoppdatum 2006-10-18
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 19380
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: