Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄTERSJÖN, 661820 127248 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-27 Stoppdatum 2010-10-27
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt: 15872
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: