Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-13 Stoppdatum 2000-10-13
Mängd (ton): 48,18 Kostnad totalt: 21843
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: