Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-10 Stoppdatum 2001-10-11
Mängd (ton): 60,11 Kostnad totalt: 29025
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: