Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-02 Stoppdatum 2002-10-02
Mängd (ton): 46,46 Kostnad totalt: 24763
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: