Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-08 Stoppdatum 2003-07-08
Mängd (ton): 46,30 Kostnad totalt: 26067
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: