Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-25 Stoppdatum 2004-10-25
Mängd (ton): 45,53 Kostnad totalt: 25406
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: