Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-22 Stoppdatum 2007-10-22
Mängd (ton): 45,21 Kostnad totalt: 29432
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: