Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-11 Stoppdatum 2009-07-11
Mängd (ton): 39,83 Kostnad totalt: 29673
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: