Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-29 Stoppdatum 2010-10-29
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 29509
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: