Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059019, 06VAT059019 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-15 Stoppdatum 2009-11-15
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: