Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 098254 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-16 Stoppdatum 2009-11-16
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: