Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 662085 128769 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-23 Stoppdatum 2003-08-23
Mängd (ton): 25,10 Kostnad totalt: 22967
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: