Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 662085 128769 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-10 Stoppdatum 2005-07-10
Mängd (ton): 24,15 Kostnad totalt: 28376
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: