Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA BUVATTNET, 662288 130114 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-09 Stoppdatum 2003-07-09
Mängd (ton): 60,00 Kostnad totalt: 33780
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: