Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA BUVATTNET, 662288 130114 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-19 Stoppdatum 2005-10-19
Mängd (ton): 60,51 Kostnad totalt: 36488
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: