Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGTJÄRNET, 662305 130148 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-22 Stoppdatum 2008-10-22
Mängd (ton): 8,07 Kostnad totalt: 5907
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: