Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGTJÄRNET, 662305 130148 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-12 Stoppdatum 2009-07-12
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 3725
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: