Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 662479 132883 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-27 Stoppdatum 2003-08-27
Mängd (ton): 8,60 Kostnad totalt: 7672
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: