Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 662479 132883 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-29 Stoppdatum 2006-09-29
Mängd (ton): 9,70 Kostnad totalt: 5666
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: