Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT098015, 06VAT098015 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-20 Stoppdatum 2009-11-20
Mängd (ton): 8,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: