Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT119094, 06VAT119094 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-21 Stoppdatum 2009-11-21
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: