Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-RÅTJÄRNET, 662812 133969 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-28 Stoppdatum 2003-08-28
Mängd (ton): 8,10 Kostnad totalt: 7208
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: