Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-RÅTJÄRNET, 662812 133969 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-19 Stoppdatum 2004-07-19
Mängd (ton): 7,98 Kostnad totalt: 7110
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: