Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-RÅTJÄRNET, 662812 133969 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-05 Stoppdatum 2007-09-05
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 5886
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: