Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjögölen, 098214 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-27 Stoppdatum 2005-10-27
Mängd (ton): 1,92 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: