Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 663052 140283 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-09 Stoppdatum 2001-08-09
Mängd (ton): 114,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: