Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 663052 140283 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-27 Stoppdatum 2003-09-27
Mängd (ton): 114,70 Kostnad totalt: 53239
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: