Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 663052 140283 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-06 Stoppdatum 2004-10-07
Mängd (ton): 113,93 Kostnad totalt: 52864
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: