Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 663052 140283 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-24 Stoppdatum 2005-10-24
Mängd (ton): 114,73 Kostnad totalt: 56332
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: