Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÖPSJÖN, 663052 140283 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-16 Stoppdatum 2010-09-16
Mängd (ton): 92,77 Kostnad totalt: 58723
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: