Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT138201, 06VAT138201 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-28 Stoppdatum 2009-11-28
Mängd (ton): 72,86 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: