Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NAVAREN, 663224 128350 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-12-21 Stoppdatum 1993-12-21
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: