Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NAVAREN, 663224 128350 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-19 Stoppdatum 2001-07-19
Mängd (ton): 7,98 Kostnad totalt: 6523
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: