Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NAVAREN, 663224 128350 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-21 Stoppdatum 2003-08-21
Mängd (ton): 7,90 Kostnad totalt: 7234
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: