Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKUTTJÄRNET, 663353 128306 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-30 Stoppdatum 2003-10-30
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 14719
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: