Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKUTTJÄRNET, 663353 128306 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-06 Stoppdatum 2009-07-06
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 15300
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: