Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141021, 06VAT141021 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-12-02 Stoppdatum 2009-12-02
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: