Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPRINGSJÖN, 663724 139306 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-29 Stoppdatum 2003-09-29
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 14305
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: