Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPRINGSJÖN, 663724 139306 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-16 Stoppdatum 2009-09-16
Mängd (ton): 29,94 Kostnad totalt: 18563
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: